1
Tỉnh thành : KON TUM
Điện thoại: 0354714742
Người đại diện: A AN TOÀN
Mã số thuế: 6101258461
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác
Ngày cấp: 03/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐĂK KROONG

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Trồng cây hàng năm khác