1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Điện thoại: 0988101567
Người đại diện: Văn Thị Yến
Mã số thuế: 2500682241
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH-ĐÀO GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Trồng cây hàng năm khác