1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỒNG
Mã số thuế: 0108537992
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUY XÁ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp