1
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Điện thoại: 0989095586
Người đại diện: Vũ Đức Cường
Mã số thuế: 2700890217
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN TẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp