1
Điện thoại: 0905880757
Người đại diện: Nguyễn Thị Hằng
Mã số thuế: 3200691920
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN KHE SANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp