1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0383287175
Người đại diện: Nguyễn Kim Đống
Mã số thuế: 2902139966
Ngành nghề chính: Chăn nuôi khác
HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG MẬT NAM THANH

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi khác
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch