1
Điện thoại: 0912457489
Người đại diện: Trần Tấn Cư
Mã số thuế: 4001215076
Ngành nghề chính: Chăn nuôi khác
Ngày cấp: 07/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG BÌNH AN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Chăn nuôi khác
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng cây lâu năm khác
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác