1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Điện thoại: 0971097513
Người đại diện: LÒ VĂN MÍN
Mã số thuế: 6200103589
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 29/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan