1
Người đại diện: TRẦN PHƯỚC THANH
Mã số thuế: 4001177367
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng lúa
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Xây dựng công trình đường bộ