1
Người đại diện: Nguyễn Trọng Cường
Mã số thuế: 5600332630
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Ngày cấp: 06/08/2020
HỢP TÁC XÃ PHÚC TÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
  • Trồng cây ăn quả