1
Tỉnh thành : PHÚ YÊN
Người đại diện: Đào Duy Linh
Mã số thuế: 4401064914
Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Ngày cấp: 27/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ THỦY NÔNG SƠN HÒA

Danh mục ngành nghề:

  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước