1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẾ
Mã số thuế: 0108539541
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ SẠCH PHÚ MỸ

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan