1
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại: 0972263555
Người đại diện: Đặng Thị Ngân
Mã số thuế: 4601541868
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 18/07/2019
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ THẮNG LỢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm