1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0986020036
Người đại diện: Trần Thị Hương Quế
Mã số thuế: 5600331436
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 24/04/2020
HỢP TÁC XÃ TÂM THIỆN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Trồng lúa
  • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác