1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: TRẦN THỊ HUYỀN MY
Mã số thuế: 0201947457
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI CHIẾN THẮNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Cơ sở lưu trú khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)