1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0979891981
Người đại diện: Nguyễn Văn Quyết
Mã số thuế: 2803025654
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIKAWA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng