1
Điện thoại: 0914263136
Người đại diện: Trần Phúc Đạo
Mã số thuế: 2902064816
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
Ngày cấp: 04/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG NGHIỆP TÂY NGHỆ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh