1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Điện thoại: 0985646423
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiến
Mã số thuế: 5100472862
HỢP TÁC XÃ TOÀN THÔN NẶM MÁI