1
Người đại diện: TRẦN THỊ CẨM TÚ
Mã số thuế: 6101258292
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP SƠN CA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác