1
Điện thoại: 0947121181
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Mã số thuế: 2700884968
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỨC TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải đường bộ khác