1
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN CHIẾN
Mã số thuế: 0601178862
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa ven biển
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI MÙA XUÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa ven biển