1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0374148433
Người đại diện: TRIỆU QUANG HƯNG
Mã số thuế: 0108615390
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hành khách đường bộ khác