1
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Người đại diện: HOÀNG VĂN PHƯƠNG
Mã số thuế: 5701979382
HỢP TÁC XÃ VẠN VÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Khai thác thuỷ sản biển