1
Điện thoại: 0984242254
Người đại diện: Nguyễn Thị Thao
Mã số thuế: 5400516119
Ngành nghề chính: Trồng cây gia vị, cây dược liệu
HỢP TÁC XÃ Y DƯỢC HỮU CƠ PHÚ AN ĐƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ