1
Điện thoại: 0981525158
Người đại diện: Nguyễn Văn Sang
Mã số thuế: 5400533523
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng
HỢP TÁC XÃ YÊN MÔNG HÒA BÌNH

Danh mục ngành nghề:

 • Chăn nuôi ngựa, lừa, la
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Xây dựng nhà để ở