2
Tỉnh thành : HẬU GIANG
Điện thoại: 0913974167
Người đại diện: LÊ VĂN DỮNG
Mã số thuế: 6300316069
Ngành nghề chính: Chăn nuôi lợn
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX CHĂN NUÔI QUỐC THIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi lợn