1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 0353061734
Người đại diện: NGUYỄN TẤT LIÊN
Mã số thuế: 5801394813
HTX DÂU TẰM LIÊM PHÚ