1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: NGÔ QUANG HÒA
Mã số thuế: 3200697961
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX DV NÔNG NGHIỆP ĐƠN THẠNH

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan