1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: LÊ VĂN HẢO
Mã số thuế: 3200697859
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 29/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX DV NÔNG NGHIỆP LÂM CAO

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan