1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: Đỗ Tất Cường
Mã số thuế: 2802854391
Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 22/06/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX NÔNG NGHIỆP, DICH VỤ, THƯƠNG MẠI TAM QUYỀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu