1
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Điện thoại: 0854914204
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BỬU
Mã số thuế: 1201595038
Ngành nghề chính: Trồng cây lâu năm
HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUƠN LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi gia cầm
  • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng cây lâu năm
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp