1
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Người đại diện: Vu� Văn Cươ�ng
Mã số thuế: 4601531891
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
HTX NÔNG SA-N AN TOA-N NAM CƯƠ-NG

Danh mục ngành nghề:

  • Trồng cây ăn quả