1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 0986040276
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÔNG
Mã số thuế: 2901958810
Ngành nghề chính: Trồng rau các loại
HTX RAT XÃ NAM THANH

Danh mục ngành nghề:

  • Trồng rau các loại