1
Điện thoại: 0968318338
Người đại diện: MA XUÂN KHANH
Mã số thuế: 4900845825
Ngành nghề chính: Trồng hoa, cây cảnh
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX SAN XUÂT DIÊCH VUÊ VA THƯƠNG MAÊI KIM CHOI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
  • Trồng hoa, cây cảnh