1
Điện thoại: 0968370177
Người đại diện: Nguyễn Thị Đoàn
Mã số thuế: 3101068183
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX SẢN XUẤT, MUA BÁN, CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN VƯƠNG ĐOÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa