1
Người đại diện: Hoàng Thị Thủy
Mã số thuế: 6200102024
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MƯỜNG TÈ

Danh mục ngành nghề:

  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Trồng cây ăn quả
  • Trồng cây có hạt chứa dầu
  • Xây dựng nhà các loại