557
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38219188
Website: www.dbm.com
IIBC CO., LTD
– HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
– QUẢN LÝ THAY ĐỔI TỔ CHỨC
– GIẢI PHÁP TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG NHÂN VIÊN
– TƯ VẤN CHUYỂN TIẾP NGHỀ NGHIỆP
– CỘNG SỰ ĐẮC LỰC CỦA BẠN TRONG LÃNH VỰC DẦU KHÍ
*DBM:CÔNG TY TƯ VẤN TOÀN CẦU CỦA MỸ VỀ QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VỚI 230 VĂN PHÒNG TẠI 50 QUỐC GIA.
*AIR ENERGY VIETNAM:NHÀ CUNG CẤP NHÂN LỰC & TUYỂN DỤNG, CHUYÊN CUNG CẤP NHỮNG GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN CẦU

Ngành Nghề Bổ Sung:
GIÁO DỤC – THIẾT BỊ

  • ĐẦU TƯ – CÔNG TY, QUẢN TRỊ & TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI