1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0765175746
Người đại diện: Lê Thị Ngọc Nữ
Mã số thuế: 0303787114-007
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
KHÁCH SẠN BẢO BẢO – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỖ HOÀNG YẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày