219
Ngành nghề : KHÁCH SẠN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38292185
KHÁCH SẠN BẾN THÀNH (REX)
KINH DOANH CÁC DỊCH VU:
-Ï KHÁCH SẠN 5 SAO
– NHÀ HÀNG
  • KHÁCH SẠN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI