575
Ngành nghề : KHÁCH SẠN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39235086
KHÁCH SẠN HẠNH LONG
KHÁCH SẠN (2 SAO), NHÀ HÀNG, MASSAGE, KARAOKE.
\\40 phòng
  • KHÁCH SẠN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI