2
KHO CHỨA HÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BLUE BIRD
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 2396: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
+ Chi tiết: Sản xuất đồ gia dụng bằng đá (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 2593: Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
+ Chi tiết: Sản xuất dao và lưỡi dao cho máy móc và các bộ phận máy móc; cưa và lưỡi cưa, bao gồm lưỡi cưa tròn và cưa xích; dụng cụ cầm tay không thay thế, có hoặc không hoạt động năng lượng, hoặc cho dụng cụ máy: khoan, giùi, bàn ren, cắt khía; Sản xuất dụng cụ cầm tay như kìm, tua vít (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất đá mài, hạt mài, đĩa mài, đĩa cắt, đá cắt, đá nhám (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn lưỡi cắt, lưỡi cưa, mũi khoan, dụng cụ cầm tay và phụ kiện máy cầm tay khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn đá mài, đá cắt, đá nhám
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ lưỡi cắt, lưỡi cưa, mũi khoan, dụng cụ cầm tay và phụ kiện máy cầm tay khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI