1
Điện thoại: 02432006221
Người đại diện: KIM TAEKKYU
Mã số thuế: 0108703720
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
KOREA INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE ASSOCIATON

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý