1
Điện thoại: 0987288839
Người đại diện: Lê Thị Thu Vân
Mã số thuế: 8042047780-001
Ngày cấp: 11/05/2022
LÊ THỊ THU VÂN (CỬA HÀNG TỰ CHỌN LONG TOÀN)