741
Ngành nghề : TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại: (0222)3824213
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH
  • LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM – TỔ CHỨC & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI