642
Ngành nghề : HIỆP HỘI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39326950
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP. HCM
QUẢN LÝ CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT:
– SÂN KHẤU
– ĐIỆN ẢNH
– BÁO CHÍ
  • HIỆP HỘI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI