1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0961490339
Người đại diện: Vũ Xuân Liêu
Mã số thuế: 0316048992
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Ngày cấp: 02/12/2019
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CAO NPT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu