1114
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62600472
Website: www.ugfc.vn
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG & KIỂM ĐỊNH XD (UGFC)
– THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
– TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỘC, KHOAN NHỒI
– KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
– QUAN CẮT HIỆN TRƯỜNG
– KIỂM SÁT ĐỊA CHẤT
  • GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI