LÒ BÁNH MÌ NGUYỄN TƯỞNG

KP 4 TT.PHƯỚC DÂN, H.NINH PHƯỚC, NINH THUẬN
3 Tháng Mười, 2018 / 500
LÒ BÁNH MÌ NGUYỄN TƯỞNG
Ngành nghề : BÁNH MÌ
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Điện thoại : (0259)3865138

BÁNH MÌ