1
Người đại diện: MAI THỊ NGA
Mã số thuế: 0315638808
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
LỚP MẪU GIÁO HOA CÚC TRẮNG