1
Điện thoại: 02703821574(THY)
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ THỦY
Mã số thuế: 1501096368
MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG – LOẠI 1

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Vĩnh Long